Info om Skjærgådslekene 2012 Her finner du nøkkel informasjon

Påmeldings- og deltakeravgift betales til konto nr. 2470.18.90589. NB! Merkes med klubbnavn og laget betalingen gjelder.

Skrevet av NTH

Her vil du finne nøkkel informasjon om Skjærgådslekene. Du kan holde deg orrientert under menypunktet Skjærgårdslekene 2012