Nøtterøy G16 2017/18 Organisasjon

Trenere G16
Patrick Braarud
Igor Koprivica
Segundo Munos del Castillo

Lagledelse G16
Roar Skau
Inger Lise Gjelsås
Terje Varpe