Innkallingen

Det innkalles til årsmøte i Nøtterøy topphåndball mandag. 2. mai. Se innkallin med saksliste.

ÅRSMØTET 2011 
NØTTERØY IDRETTSFORENING – HÅNDBALL 
Dato: 2. mai 2011
Tid: Kl. 19.00
Sted: Tønsberg Gressbane 
 Saksliste:  
1. Konstituering med valg av dirigent og referent
2. Valg av personer til å undertegne protokollen 
3.  Budsjett 
4. Innkomne forslag 
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Valg av styre, revisor, kontrollkomite’ og valgkomite 
7. Avslutning