Historisk årsmøte

Historisk årsmøte i Nøtterøy Håndball avviklet 2. mai i fullstendig harmoni. Tidenes første styre i Nøtterøy Håndball elite ble enstemmig valgt.

Bilde: Foran fra venstre – Nestleder: Lars Gundersen (2 år), Leder: Frode Myhre Larsen (1 år) Sekretær: Nina Næss (2 år)
Bak fra venstre – Styremedlem: Knut Ole Myrberg (2 år), Daglig leder: Frank Pedersen, Styremedlem Ragnar Thon (2 år)

Rekordraskt årsmøte med endringer i organisasjonen.
Med opprykket til Postenliganen måtte organisasjonen reorganiseres, og for mange er var det kanskje overraskende at Frank Pedersen måtte forlate styret. Årsaken er at klubben ønsker å beholde Frank som ansatt daglig leder og dermed kan han ikke fortsette i styret. Forbundets krav er at klubben må ha minimum en 50 % stilling som daglig leder og 50 % markedssjef og Frank skal dekke begge disse. Som styrets leder overtar Frode Myhre Larsen.

Kort om Frode.
Frode har mellomfag fra Norges Idrettshøyskole og har i 14 år arbeidet som avdelingsleder i Norges Håndballforbund. Frode flyttet til Nøtterøy våren 2002. Som prosjektleder i Norges Håndballforbund arrangerte Frode verdensmesterskap i håndball for kvinner, både i 1993 og 1999. Frode var også med på satsningen ”Nordstrand 2000” og var med på å bygge opp Nordstrand til å bli et lag i toppen av eliteserien for damer. Frode har selv spilt topphåndball som målvakt i Bækkelaget og Nordstrand i mange år.

Resten av styre består av:
Nestleder ble Lars Gundersen valgt (2 år), Sekretær: Nina Næss (2 år), styremedlem: Knut Ole Myrberg (2 år), styremedlem Ragnar Thon (2 år).

Styre kan bli utvidet.
Det nye styre fikk mandat til å utvide styre med to personer hvis det viser seg nødvendig.

Budsjett med pluss.
Nøtterøy Håndballs (elite) budsjett ble enstemmig vedtatt med en brutto på kr. 4 975 000,- budsjettert resultat er et overskudd på kr. 319 000,- for 2011