FRI

Et prosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Til høsten får deltakere i prosjektet FRI tilbud om å være med i vår arrangementsstab ved våre hjemmekamper. Det er personer som etter soning har inngått en forpliktende avtale med politi og Kirkens Bymisjon om å komme seg bort fra kriminalitet.

FRI

Fri er et tilbud for å bedre kontinuiteten i arbeidet med å få soningsfanger tilbake i samfunnet. Ansatte, frivillige og veiledere er samtalepartnere i den sårbare løslatelsesprosessen. Frivillige vil også ha en rolle som aktivitør, venn og samtalepartner på kveld og helg

Les mer om Prosjeket FRI her

Kronprinsparet besøkte FRI i Drammen – les mer