Guttesatsing

KLUBBSAMARBEID FOR GUTTEHÅNDBALL  I TØNSBERG-REGIONEN

BAKGRUNN; Det oppleves som en felles utfordring for alle klubbene i nærområdet at man innenfor guttehåndballen har lav rekruttering, høyt frafall og liten kontinuitet gjennom årgangene opp til junior- og seniornivå.

HENSIKT; Hensikten med klubbsamarbeidet, er å skape en forpliktende, fast og strukturert arena for samarbeid og samhandling mellom interesserte klubber i Tønsberg-regionen. Samarbeidet skal bidra til å:
•    Øke rekrutteringen
•    Beholde spillere i klubbene over lenger tid
•    Utvikle en god samarbeidsmodell for lagsamarbeid innenfor klubbsamarbeidet og koordinere dette
•    Bidra til talentutvikling på tvers av klubbene
•    Sørge for at det eksisterer en utviklingsløype for talenter slik at disse har et godt sportslig håndballtilbud i regionen frem til juniornivå
•    Vurdere muligheten for ”Felles Bring-lag”
•    Kompetanseoverføring og erfaringsutveksling mellom klubbene
•    Bidra til å inspirere og motivere det sportslige arbeidet i klubbene

MÅLSETTINGER FOR SAMARBEIDSFORUMET;
•    Gjennomføre 4 kvalitativt gode møter hver sesong
o    April/mai; handlingsplan for klubbsamarbeidet neste sesong
o    August/sept; konkretisering av handlingsplan høsten
o    Nov/des; konkretisering av handlingsplan våren
o    Feb; lagsamarbeid neste sesong
•    Lage en handlingsplan for hver sesong som etterleves
o    Strukturert gjestetreneropplegg med Nøtterøy Håndball (guttelag)
o    Tematreninger (guttespillere og trenere)
o    Temakvelder (spillere, trenere og foreldre, begge kjønn))
o    Talenttreninger (treningsivrige, engasjerte og/eller dyktige guttespillere)
o    Sosiale samlinger (guttespillere innenfor de forskjellige årgangene, evt flere årganger)
•    Utvikle samarbeidsmodell for lagsamarbeid
o    Trygghet innenfor rammene av klubbsamarbeidet
o    Den klubben med størst spillergrupper tar ansvar for koordinering innenfor den enkelte årgang
o    Treningssamarbeid på tvers av klubbene innenfor årgangene

DELTAGENDE KLUBBER;  Nøtterøy Håndball Bredde, Tømmerholt, Teie, Flint og TT. Nøtterøy Håndball bidrar som ressursklubb/støttespiller i samarbeidet

ORGANISERING;  Deltagende klubber arrangerer møtene og ansvaret for enkeltmøtene (inkl. møteinnkalling, møtested, møteledelse og referat) går på rundgang. Klubbene stiller med faste møterepresentanter som har tilknytning til styret eller Sportslig Utvalg i klubbene, evt etter fullmakt fra disse. Det kan benyttes vararepresentanter.

ØKONOMI; Kostnader til aktivitene deles likt mellom de deltagende klubber. Nøtterøy Håndball har hovedansvaret for kompetansebidrag.