BDO

BDO i Tønsberg er et av Vestfolds eldste og ledende fagmiljø innen revisjon og forretningsmessig bedriftsrådgivning og regnskapstjenester.

  • Økonomistyring og analyse
  • Skatt og avgift
  • Annen finansiell rådgivning, herunder borevisjon og granskning
  • Regnskapstjenester

Besøksadresse:
Ramdalv. 6, 3128 Tønsberg
Postadresse:
Postboks 269, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 35 25 00
Telefaks: 33 35 25 01
E-post: tonsberg@bdo.no

WEB: http://www.bdo.no/no/Offices/Tonsberg/