Ridder Johnny og Prinsesse Frank Den store Ridder og Prinsessedagen.

Lørdag 9. juli skal ridder Johnny sammen med et stort antall barn befri prinsesse Frank

Skrevet av NTH

Lørdag kl. 11.00 fører Ridder Johnny Jensen an i jakten på å befri prinsesse Frank Pedersen fra den fryktelige dragen. Problemet er hvor har dragen gjemt seg? Til å finne prinsesse Frank vil Ridder Johnny få hjelp av et stort antall barn til å lete over hele byen.