Ridder Johnny og Prinsesse Frank

Lørdag 9. juli skal ridder Johnny sammen med et stort antall barn befri prinsesse Frank

Lørdag kl. 11.00 fører Ridder Johnny Jensen an i jakten på å befri prinsesse Frank Pedersen fra den fryktelige dragen. Problemet er hvor har dragen gjemt seg? Til å finne prinsesse Frank vil Ridder Johnny få hjelp av et stort antall barn til å lete over hele byen.