Hold sammen – hold hender

VG som er en av Norsk håndballs store sponsorer har laget en virtuell kjede som i løpet av dagen vil passere 800 000 personer. 

Etter den tragiske fredagen som rammet Norge og det norske folk har samholdet i befolkningen vokst frem til uante høyder. All idretts aktivitet har blitt satt på hold noen dager, det norske folk trenger å riste av seg sjokket og den grusomhet som ble utført.

Sakte men sikkert skal og må vi tilbake til det normale for at ikke gale menneskers verk skal seire. Idretten har ikke spurt om livssyn eller farge, idretten har vært et sted hvor barn, ungdom og voksne møtes til dueller i kontrollerte former. Idretten er et sted hvor barn, ungdom og voksne har kunne vise glede og skuffelse. Gleden over gode resultater er en glede man tar med seg i lange tider av livet, for noen kanskje for altid. Skuffelsen over et dårlig resultat er en kortvarig skuffelse som går over etter kort tid.

Handlinger som den Norge fikk oppleve på fredag bringer frem sorg, hat, frykt og et utall andre følelser. Det er her idretten har et stykke arbeid å gjøre. For de som har tapt noen av sine kjære vil det nok være vanskelig i lang tid fremover å ta del i gleden ved idretten, men for resten av befolkningen har idretten en oppgave i sorgarbeidet. Idretten kan være med på å dempe hatet, frykten og bringe vinnerviljen tilbake i folket.

Jeg tillater meg og sitere Nordal Griges ord fra 17. main 1940

Langsomt ble landet vårt eget

Langsomt ble landet vårt eget

med grøde fra hav og jord,

og slitet skapte en ømhet og

svakhet for liv som gror.

I går viste hele Norge gjennom alle arrangementene landet rundt sin avsky mot terroren, sin takknemlighet til innsatspersonell og at vi skal stå samlet om å verne vår fremtid.

Nå kan vi si at langsomt vender hverdagen tilbake, terroren må ikke få ødelegge gleden ved livet og gleden idretten. For mange vil nok betydningen av idretten få ett annet innhold enn før 22. juli. 2011. Idrettsungdom vil møtes til kappestrid igjen, til glede og skuffelse for seg selv og sine tilhengere.

På veien tilbake til det normale kan du gå inn og bli med i VGs Hold sammen – hold hender virtuelle kjede.Klikk her fot å styrke lenken og se hvordan den vokser