Nå haster det.

Hvis du ønsker sesongkort med reservert parkering må du handle innen utgangen av lørdag 3. 
Det er ennå noen få reserverte parkeringsplasser igjen for de som ønsker det ved kjøp av sesongkort, men lørdag er det slutt på reservering av parkeringsplasser.

Parkeringsbevis
Alle som har bestilt sesongkort med reservert parkeringsplass, vil få tilsendt sine parkeringsbevis senest innen utgangen av tirsdag 6. september.

Husk å ta med kvittering på sesongkort til kampen.
Hvis du ikke har lastet ned kvitteringen på sesongkortet, ber vi om at du logger deg på via forsiden. Brukernavn er din e-post adresse, passordet er det du registeret når du kjøpte korte.

Kjøp sesongkort her.