Rekordoppslutning …

Nøtterøy håndball arrangerte frokostmøte for sponsorene.

Ca. 30 representanter for sponsorene hadde funnet veien til sesongens første sponsormøte. Foruten sponsorer og ledelsen i Nøtterøy Håndball møtte også alle spillerne til presentasjon for sponsorene.

Quality Hotel Tønsberg har lagt glimrende til rette for våre sponsormøter.
Sponsorene var invitert til møte mellom kl. 08:00 og 09:30 i dag, Med sponsorer og spillere kan vi si som de sier på Lerkendal, her var det stinn brakke. Etter velkommen presentasjon fikk sponsorene en status rapport om situasjonen,

Det ble orientert om arrangementene og spillerne ble presentert, En gjennomgang av Nøtterøys bruk av sosiale medier og internett hørte også med.

Canon og MX sport presenterte seg og Kirkens Bymisjon presenterte prosjektet FRI.

Alle tilbakemeldingene var entydig positive fra sponsorene. Nå er det bare å glede seg til søndagens kamp.