Nøtterøys gutter ladet opp med bowling.

Kristian best i å velte kjegler og ble Nøtterøys uoffisielle bowlingmester.

Lørdag kveld var Nøtterøys gutter invitert av SUBWAY Kildens eier Frank Brekke Larsen til felles bespisning. Dette ble kombinert med bowling på Kilden. De fleste gutta kunne stille, mens et par hadde valgt en stille rolig kveld med familien.

Gi gutta en ball eller kule og vips så er det konkurranse.
I går kveld så var det i utgangspunktet bespisning på SUBWAY som gjaldt, men når det var en konkurransearena noen trappetrinn unna kunne man ikke unngå att det måtte bli en konkurranse også.  Ja det måtte simpelt hen konkurreres før bespisning.

Variable treffsikkerhet, men det ligger i teknikk og fokus.
Når du ser nærmere på bildene vil du nok se at blikket spiller variere fra å se på kula, omgivelsen og kjeglene. Dette er ofte samme feil som spillere i ballspill gjør i skuddøyeblikket. Hvis de fokuserer på ballen eller ikke har fokusert på hvor målet i skuddøyeblikket, ja så har den en tendens til å gå alle andre steder enn i mål.
Kjeglene falt som fluer hos noen, men for ikke alle.

I går opptrådde de som individualister og lyden av ramlende kjegler frembrakte gledes utbrudd når mange gikk ned samtidig. I dag håper vi Runar spillere ‘faller som fluer’ eller sagt på en annen måtte blir fintet langt unna sin posisjon og at vi scorer i bøtter og spann.  I tillegg at vi står som fyrtårn bak og tetter alle deres muligheter.

1 Kristian Werner Nordby 
  
2 Simen Holm
   
3 Trygve Trangerud
   
4 Tarjei Hamborg
  
5 Frank Pedersen
 
6 Vojtech Sik
  
7 Maximillian Jonsson
   
8 Fredrik Thorsen Ervik
  
9 Thomas Hay
   
10  Hreidar Gudmundsson
   
11 Viktor Olofsson
   
12 Jonas Rennemo
  
13 Kim Tajet Skaug
  
14 Michael Jonassen
*  Resultat Spiller Runde 1 Runde 2 Total
1 Kristian Werner Nordby  157 171 328
2 Simen Holm 138 147 285
3 Trygve Trangerud 112 148 260
4 Tarjei Hamborg 128 124 252
5 Frank Pedersen 104 133 237
6 Vojtech Sik 139 98 237
7 Maximillian Jonsson 118 104 222
8 Fredrik Thorsen Ervik 98 117 215
9 Thomas Hay 85 117 202
10 Hreidar Gudmundsson 85 106 191
11 Viktor Olofsson 87 96 184
12 Jonas Rennemo 78 94 172
13 Kim Tajet Skaug 79 68 147
14 Michael Jonassen deltok ikke 89 89
         
Runde 1        
         
1 Christian      
2 Voijtech      
3 Simen      
4 Tarjei      
5 Max      
6 Trygve      
7 Frank      
8 Fredrik      
9 Viktor      
10 Hreidar      
11 Thomas      
12 Kim      
13 Jonas      
         
Rrunde 2:        
         
1 Christian      
2 Trygve      
3 Simen      
4 Frank      
5 Tarjei      
6 Fredrik      
7 Thomas      
8 Hreidar      
9 Max      
10 Voijtech      
11 Viktor      
12 Jonas      
13 Michael      
14 Kim