Livet som eliteserieklubb

Hovedkonklusjonen vår er at dagene som toppidrettsklubb er tøffe og meget krevende

Nøtterøy Håndball har gjennomført ca 1/3 av sesongen i håndballens eliteserie – Postenligaen. Vi skulle kjapt erfare at sammenlignet med fjorårets sesong opplever klubben en helt annen hverdag. Kravene, behovet og nødvendigheten av kostnadskontroll og samtidig søke etter inntektsøkning, gjør at vi som organisasjon må være tydelige og nøye i våre prioriteringer. Det viktigste for oss er å vise at vi tar grep og er tydelige i våre valg.
Hovedkonklusjonen vår er at dagene som toppidrettsklubb er tøffe og meget krevende.

Tar grep
Jubelen etter fjorårets suksess i 1. divisjon har så vidt lagt seg og vi smaker på medaljens bakside. Hvis man tror at Nøtterøy Håndball fortsatt sitter å spiser kake må tro om igjen. Fra å være en klubb prisgitt de frivilliges innsats resulterer eliteseriestatusen at kravene og behovene til at det utvikles en klubb som må og skal drives som en bedrift. Det innebærer i mye høyere grad av et behov for forutsigbare inntekter og nøye gjennomtenkte prioriteringer. Fortsatt er det slik at gleden ved å drive idrett eller å være med på bidraget til å skape jubel og begeistring overskygger den hverdagslige kampen for å overleve. I tillegg fortjener utøverne, som legger ned så mye tid og energi på sin idrett, at en klubb arbeider med byggingen av organisasjonen i samme takt som bedriftens pulserende liv.        

«Ikke dårlig vær, bare dårlig klær»
Det å være forberedt på «ruskevær», gjør at man må sørge for å ha de nødvendige «plaggene» til å håndtere de eventuelle stormene man må i gjennom for å fortsette den positive utviklingen Nøtterøy Håndball tross alt er inne i. Men «huset» Nøtterøy Håndball er på langt nær ferdig bygget. Det er fortsatt rom som skal innredes og gjøres komfortable.

En eliteserieklubb er helt avhengig av sitt omdømme. Det etterlatte inntrykket man har av Nøtterøy Håndball er ekstremt viktig når «produktet Nøtterøy Håndball» skal selges. Et omdømme bygges opp gjennom tid, men kan rives ned på sekunder! Kulturen og innpakningen som tilbys må stå i stil med det etterlatte inntrykket og lokalmiljøet må føle en interesse av at vi bidrar positiv til utviklingen av det lokalsamfunn vi er den del av.

Mye går veldig bra!   
Nøtterøy Håndball har hatt en fantastisk utvikling de siste årene og klubben drives godt. Men når utgiftene er høyere inn inntektene må det tas grep og det har blitt gjort og skal gjøres. Takket være en stadig større organisasjon har vi stor tro på at vi skal klare å løse utfordringene vi står ovenfor.

Det skal lukte «fjøs» av Nøtterøy!
Det vil med andre ord si at det skal være innarbeidet en trygghet og en gjenkjennelse av hva Nøtterøy Håndball står for og lokalmiljøet skal føle en oppriktig interesse av at klubben består og fortsetter å skape begeistring og entusiasme.

Vi ønsker å formidle og beskrive et liv som toppserieklubb og vise at vi er klar over de forventningene og kravene som kreves av oss. Det er også en erkjennelse av at vi betyr noe for de mange tilhengere vi har, og at vi føler et ansvar for å styre skuta støtt og stødig i tiden fremover. Samtidig ønsker vi å signalisere at det å være en toppklubb ikke er en dans på roser og at vårt produkt kontinuerlig må forbedres. Et produkt som vi er ansvarlig for å utvikle, slik at det fortsatt kan selges i et stadig tøffere sponsormarked.
Vi mener at et lokalsamfunn som vårt trenger en klubb som Nøtterøy på lik linje med mange andre kulturformidlere. Det gjør noe med samholdet, gleden og avkoplingen fra en stresset hverdag.

Hilsen en ærlig og åpen klubb som fortsatt skal spre jubel, begeistring og entusiasme