G11 – G15 samling i Nøtterøyhallen

60 guttespillere fra Tønsberg Regionen deltok på lørdagens treningssamling.

Lørdag var det samlet ca 60 guttespillere i alderen 11-15 år i Nøtterøyhallen til en treningsdag med A lags gutta.
Dette er andre gang vi samler guttespillere i Tønsberg regionen. Samlingene ligger inne som en av aktivitetene i Samarbeidsforumet for guttehåndballen i Tønsberg regionene.
Spiller fra Nøtterøy, Teie, Tønsbergs Turn og Tømmerholt deltok på dagens samling. Flint er også med i samarbeidet, men deltok ikke p.g.a. kamp.

Bilde: Den spilleren som forlot treningen med størst glis i dag var muligens Tømmerholts G98 målvakt, som fikk en hel time spesialtrening med Hreidar.

Tilbakemeldingen etter dagens økt har utelukkende hvert positive.

Bakgrunnen og intensjonen med samarbeidet kan du lese nedenfor.

KLUBBSAMARBEID FOR GUTTEHÅNDBALL I TØNSBERG-REGIONEN
BAKGRUNN; Det oppleves som en felles utfordring for alle klubbene i nærområdet at man innenfor guttehåndballen har lav rekruttering, høyt frafall og liten kontinuitet gjennom årgangene opp til junior- og seniornivå.

HENSIKT; Hensikten med klubbsamarbeidet, er å skape en forpliktende, fast og strukturert arena for samarbeid og samhandling mellom interesserte klubber i Tønsberg-regionen. Samarbeidet skal bidra til å:

 • Øke rekrutteringe
 • Beholde spillere i klubbene over lenger tid
 • Utvikle en god samarbeidsmodell for lagsamarbeid innenfor klubbsamarbeidet og koordinere dette
 • Bidra til talentutvikling på tvers av klubbene
 • Sørge for at det eksisterer en utviklingsløype for talenter slik at disse har et godt sportslig håndballtilbud i regionen frem til juniornivå
 • Vurdere muligheten for ”Felles Bring-lag”
 • Kompetanseoverføring og erfaringsutveksling mellom klubbene
 • Bidra til å inspirere og motivere det sportslige arbeidet i klubbene

MÅLSETTINGER FOR SAMARBEIDSFORUMET;

 • Gjennomføre 4 kvalitativt gode møter hver sesong
  • April/mai; handlingsplan for klubbsamarbeidet neste sesong
  • August/sept; konkretisering av handlingsplan høsten
  • Nov/des; konkretisering av handlingsplan våren
  • Feb; lagsamarbeid neste sesong
 • Lage en handlingsplan for hver sesong som etterleves
  • Strukturert gjestetreneropplegg med Nøtterøy Håndball (guttelag)
  • Tematreninger (guttespillere og trenere)
  • Temakvelder (spillere, trenere og foreldre, begge kjønn))
  • Talenttreninger (treningsivrige, engasjerte og/eller dyktige guttespillere)
  • Sosiale samlinger (guttespillere innenfor de forskjellige årgangene, evt flere årganger)
 • Utvikle samarbeidsmodell for lagsamarbeid
  • Trygghet innenfor rammene av klubbsamarbeidet
  • Den klubben med størst spillergrupper tar ansvar for koordinering innenfor den enkelte årgang
  • Treningssamarbeid på tvers av klubbene innenfor årgangene

DELTAGENDE KLUBBER; Nøtterøy Håndball Bredde, Tømmerholt, Teie, Flint og TT. Nøtterøy Håndball bidrar som ressursklubb/støttespiller i samarbeidet

ORGANISERING; Deltagende klubber arrangerer møtene og ansvaret for enkeltmøtene (inkl. møteinnkalling, møtested, møteledelse og referat) går på rundgang. Klubbene stiller med faste møterepresentanter som har tilknytning til styret eller Sportslig Utvalg i klubbene, evt etter fullmakt fra disse. Det kan benyttes vararepresentanter.
Ved oppstart har klubbene meldt inn følgende representanter;
Nøtterøy Håndball Bredde; Thomas Gjessing og Thor Didrik Borg (kun mail)                         
Tømmerholt; Hege Kleven Hansen, Odd Aarhus og Inger Marie Elmer (kun mail)               
Teie; Gitte Andresen og Henning Østrem                                                                                      
Flint; Fredrik Aamodt og Helge Hay                                                                                                     
TT; Tore Kummen og Roar Marthinsen (kun mail)                                                                                  
Nøtterøy; Frank Pedersen, Johnny Jensen, Geir Erlandsen og Knut Ole Myrberg

ØKONOMI; Kostnader til aktivitetene deles likt mellom de deltagende klubber. Nøtterøy Håndball har hovedansvaret for kompetansebidrag.