Nøtterøy på topp tre

I oktober ble vi kun slått av ØIF Arendal og inntok andreplassen.

Så foreligger de offisielle media tellingene for perioden 1.juli – 31.oktober 2011. Nøtterøy Håndball innehar en akkumulert tredjeplass bak Drammen og Haslum. Målingene baserer seg på 167 trykte kilder og 913 internettkilder.

Nøtterøy var omtalt i 421 artikler hvor av 420 var positive og kun en kunne defineres med negativt ord eller setning. Når det gjelder artikler som trekker ned verdien (antall negativeord/setninger (1)), kommer vi på antall oppslag best ut sammen med FyllingenBergen og Herulf. Ser vi prosentvis på det i forhold til oppslag så kommer vi best ut av alle.

Ser vi oktober isolert sett så er har vi 178 oppslag og er kun slått av ØIF Arendal.

Annonseverdi

Annonseverdiener målt ut i fra at skulle man kjøpt denne omtalen så vil den ha en verdi på kr. 12  562 758, i tillegg kommer Radio Tønsbergs sendinger  med potensiale på ca. 90 000 lyttere i tillegge til lyttere på web Radio.

Topp 25 listen

På topp 25 listen over media oppslag i perioden 1. juli til 31. oktober finner vi tre trykte fra Vestfold på topp. I tillegg sniker Østlendingen og Sandefjords blad seg inn på topp 25 listen med sine WEB aviser også.

Potensielle lesere

Omtale fordelt på akkumulert antall lesere (antall lesere lagt sammen – eller akkumulert potensielt mediepublikum)
Potensielle lesere i perioden er 19 827 535 i tillegg kommer Radio Tønsbergs potensielle lyttere.

For sponsorene er det å bli assosiset med Nøtterøy Håndball en positiv verdi.

Her er noen av momentene som ligger til grunnlag for tallene.
Metode, utvalg og definisjoner
Til grunn for rapporten ligger eksponering fra 6 TV-kanaler overvåket av Sponsor Insight AS. Videre oppslag fra 165 trykte- og 913 Internettmedier overvåket av Retriever Norge for Sponsor Insight AS.

Det potensielle publikummet er basert på antall TV-seere på hvert enkelt TV innslag samt oppsummerte lesertall for hvert oppslag som omtaler den aktuelle aktøren.

For hvert oppslag i print og på Internett er den journalistiske vinklingen vurdert. Vi ser da spesielt på overskrift, ordbruk, billedbruk og hvorvidt saken setter selskapet i et positivt lys.

Det er en forutsetning at minst et avsnitt av oppslaget omhandler hvert enkelt Postenligalag for at omtalen skal registreres i statistikken

Om annonseverdi av redaksjonell omtale:
Annonseprisen er basert på listepris for en fargeannonse som er kjøpt uten plassering, men inne i avisen