Breddesatsing hos NIF

Herrehåndballen, både lokalt og nasjonalt, sliter med lav rekruttering og høyt frafall.

Dette ønsker de lokale klubbene å gjøre noe med, og i spissen for et nytt klubbsamarbeid som skal takle nettopp disse utfordringene, finner vi Nøtterøy Håndball.

Prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen, redusere frafallet og bidra til å utvikle lokale talenter gjennom samarbeid. Det praktiske målet er å ha fire møter hver sesong klubbene i mellom. Vi skal lage en handlingsplan og utvikle en samarbeidsmodell, forteller daglig leder Frank Pedersen i Nøtterøy Håndball.

Les mer på oyene.no