ÅRSMØTET 2012

TID: 20. mars 2012 kl. 19.00

STED: NIF peisestua

 

 1. Konstituering med valg av dirigent og referent
 2. Valg av personer til å undertegne protokollen
 3. Regnskap 2011 –   Last ned
 4. Beretninger  –  Last ned
 5. Budsjett 2012  –  Last ned
 6. Innkomne forslag
  1. Endring av gruppas navn  –  Last ned
 7. Kontingent  –  Last ned
 8. Valg av styre, revisor, kontrollkomite’ og valgkomite  –  Last ned
 9. Avslutning