" />

Frank Pedersen gir seg om daglig leder i Nøtterøy Håndball i nær fremtid.

«– Men helt borte blir du ikke?»

Skrevet av NTH

– Har blitt spurt om å bli med i et sportslig utvalg rundt Geir Erlandsen, og det har jeg sagt ja til. Det er en jobb som frivillig rundt A-laget.

Les mer på tb.no