LillesandHus

LillesandHus ble etablert for flere tiår siden av en byggmester av den gamle skolen. Etableringen var et dristig foretagende. Ferdighusbølgen drev da, som nå, over landet. Hver bygd, hvert nes og gårdstun ble kledd i siste mote. Få etterspurte byggestil, nesten ingen snakket om miljø, tenkte på om huset passet tomten, eller viste respekt for den kulturarven vi forvalter i Norge. Det som skjedde utfordret vår grunnlegger. Han etablerte LillesandHus som en protest mot likegyldigheten og samtidig som en kjærlighetserklæring til det han opplevde som sant og ekte. Han tegnet hus etter modell av de gamle skipperhusene, han valgte skikkelige materialer og lot dyktige håndverkere bygge huset fra gulv til tak. Det er hans tanker, hans tro, hans handlekraft, som er LillesandHus også i dag. Det er hans idè vi bringer videre i hvert eneste hus vi bygger. Samtidig er våre hus gjenstand for kontinuerlig utvikling. En solid plattform gir god grobunn for kreativitet og nytenking! Likevel vet du hva du får når du bygger et originalt LillesandHus, og hvilke kvalitet du kan forvente deg. Og vi lover at det gode håndverket og de forseggjorte detaljene vil vekke fortjent beundring, og ikke minst bidra til at huset vil øke i verdi og være spesielt attraktivt om du skulle ha hjerte til å selge det en gang.

LillesandHus har ikke som målsetning å bli «størst i markedet». Vårt visjon er å være best i vår nisje – autentiske Sørlandshus –  og holde fokus på det vi allerede er gode til; det å bygge boligen som passer inn, men skiller seg ut!

Finn mer informasjon her