Quality Hotel Klubben

Skrevet av NTH

Quality Hotel Klubben er opptatt av mye; Fullt hotel, blide gjester, trivsel på jobb, miljøet, mennesker og samfunnsansvar.

I tillegg er vi opptatt av området vi driver forretning i. Vi ønsker gjennom en opptrapping av våre lokale engasjementer å ta en

tydelig plass som hotellet som spiller på lag med både idrett, lokale tiltak og arrangementer samt lokalt nærings og forretningsliv.

Med energi, mot og begeistring både heier og støtter vi lokalt. Vi gleder oss til å bli kjent med både spillere, klubb og sponsorer.

Finn mer informasjon her

QHK_EveryBodyIsAStar