I dag braker det løs

Mer en 400 frivillige stiller opp denne helgen.

Når Skjærgårdslekene kastes i gang i dag, så er det litt av en kabal som er lagt på forhånd. Det skal spilles i 5 haller på 8 spilleflater, pluss at Nøtterøyhallen gjøres om fra to til en spilleflate før finalespillet i Eliteklassene.

Det skal avvikles 128 kamper fordelt på 64 lag. Ca. 1000 spillere og ledere vil innta hallene.
For å få det hele til å gå sammen trengs det veldig mange dugnadstimer og personer til å utfylle det hele. Det er nattvakter, hallvakter, kioskvakter, moppere, billettører, riggere, sekretariat, resultatservice etc.

Til å lede det hele har Nøtterøy Håndball en kvinnedominert organisasjonskomite hvor 4 av 6 i arrangementskomiteen er kvinner. Disse har jobbe utrettelig i flere måneder for at Tønsberg og Nøtterøy skal bli satt i Håndballnorges fokus.

Leder Merethe Ruud
Sportslig leder Gyrid Beck Solberg
Arrangementsansvarlig Inger Marie Elmer
Cateringansvarlig Camilla Halvorsen
Økonomiansvarlig Odd Stein Jahnsen
Dommeransvarlig Bjørnar Daae

Foruten det sportslige og selve avviklingen er det det også behov for økonomisk støtte i form av sponsorer og her er det også en gruppe med en kvinnestyrt sponsorjagende leder. Markedssjef Astrid-Marie Nygård har fått med seg flere sentrale sponsorer til å støtte Skjærgårdslekene spesifikt og ny hovedsponsor er Xpert installasjon.

Vi vil rette en stor takk til alle frivillige og sponsorer. 

 

 Hovedsponsor for Skjærgårdslekene 2013
 
 Sponsorer
 
 
 
 

Resutlater finner du her: