Tønsberg Blad

Tønsbergs Blad ble grunnlagt i 1870 av den tyske bokbindermesteren Hans Jørgen Magnus Hansen. De første årene kunne avisen oppfattes som nokså radikal, men fra 1881, da Tønsberg Aktietrykkeri kjøpte Tønsbergs Blad, ble avisen nært knyttet til byens handelstand og partiet Høyre.

WEB: http://tb.no/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/T%C3%B8nsbergs-Blad/175144115770
Twitter: https://twitter.com/tonsbergs_blad

Les mer om Tønsbergs Blad på Wikipedia