Operasjon blanke ark

For å sikre fortsatt sunn økonomisk drift er nå "OPERASJON BLANKE ARK" lansert

Nedenfor ser du resultatet av Operasjon blanke ark pr. 16. desember. Vi har valgt å dele inn hovedmålet i delmål på kr. 100.000,-, og som dere ser nærmer vi oss nå delmål 1. Bidrag fra næringslivet vil bli presentert nederst i denne artikkelen. Bidrag fra enkeltpersoner blir ikke presentert, men de blir absolutt ikke glemt.

Vi vil med dette legge til rette for at klubben kommer seg frampå i stedet for å – i lang tid – jobbe inn tidligere opparbeidet gjeld.  Som dere ser har vi høye ambisjoner – og trenger all den støtten vi kan få for å realisere våre mål. Sammen kan vi klare det.

Dersom vi fortsetter det gode arbeidet fra 2012, så er vi definitivt på rett vei.  Men hvis vi også skal legge til rette for sportslig suksess – samtidig som vi skal opprettholde alt arbeidet vi legger ned ved å være synlige på arenaer som ikke har med kjernevirksomheten å gjøre, så er det ikke sikkert det er så klokt å ikke ta tak i dette nå. Alle de utenomsportslige aktivitetene – som bl.a. samarbeidet med Kirkens Bymisjon, olabilløp og grøtfest for barna og guttesamarbeidet – er viktige bidrag fra oss som ansvarlige samfunnsaktører. Dette vil vi gjerne få lov til å bidra med i fremtiden.

I henhold til vår egen strategiplan, så skal vi ha positiv egenkapital i løpet av sesongen 16/17.  Med 1 million i negativ egenkapital tar det faktisk så lang tid – med fornuftig økonomisk styring. Vår bekymring er nå at det er for lenge til vi vil komme i denne posisjonen.  Det er slitsomt for det frivillige apparatet å hele tiden jobbe med denne utfordringen i ryggmargen.  Vi kan ikke forvente at nøkkelpersoner orker å bruke nesten all sin fritid på dette arbeidet.

Derfor ønsker vi å sette opp farten. Det vil helt sikkert medføre at alle våre gode frivillige medhjelpere varer lenger og produktet vårt vil raskere bli mye bedre. Men vi trenger hjelp fra dere.

Send NØTT til 2160 og du har gitt oss årets julepresang på kr. 200,-.  Spre gjerne også budskapet til ALLE du kjenner.  Hvis du ønsker å gi et annet beløp, så har vi opprettet gavekontonummer 2470.28.61000 som ikke har noen begrensninger på beløpets størrelse.

Følg med her på hjemmesidene våre så skal vi oppdatere deg – ved hjelp av grafen – på hvordan status til en hver tid er.

Se forøvrig egen sak i Tønsberg Blad 27. november.

TUSEN TAKK FOR DITT BIDRAG  😆

  BDO Tønsberg gir kr. 200,- pr. ansatt og tilsvarende beløp fra bedriften – totalt kr. 9.600,-. De oppfordrer alle andre eksisterende samarbeids-partnere og næringslivet forøvrig til å støtte operasjon blanke ark.
  Veistein AS og Jan R. Johansen støtter operasjonen med kr. 10.000,-. Jan – som er en av klubbens aller mest trofaste og viktigste støttespillere – oppfordrer samtidig alle andre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
  Canon Business Center Vestfold-Telemark gir kr. 5.000,- til operasjon blanke ark og oppfordrer privatpersoner og næringsliv til å støtte aksjonen.
  Tønsbergmessen støtter med kr. 1.200,-. Tusen takk  😀
Optimera – Montér Zeiner støtter operasjon blanke ark med kr. 15.000,-.
  Rheinmetall Defence støtter vårt arbeid med kr. 10.000,- som en ekstra julegave i år.