Årsmøte 2015

DET INNKALLES TIL ÅRSMØTE I NØTTERØY HÅNDBALL ELITE

TID: Torsdag 26. mars 2015 kl. 19.00

STED: Teigar Ungdomsskole – Auditoriet 2. etg

 AGENDA (Det vil senest 1 uke før møtet legges ut nødvendige sakspapirer)

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
 6. Regnskap 2014
 7. Revisors beretning
 8. Kontrollkomitéens beretning
 9. Budsjett 2015
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg av styre, revisor, kontrollkomité og valgkomité
 13. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Forslag kan sende: administrasjon@nifhandball.no.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

 

NB! For å spare miljøet vil ikke noen av årsmøtedokumentene bli skrevet ut på papir. De som trenger kan gjøre dette selv.