Håndballskole betaling

Velkommen til vår håndballskole i sommer!
Vi gleder oss veldig til å ta i mot hver og en av alle barna som er påmeldt!

Det koster 1000 kr, for å delta, søskenrabatt kr. 400. Dvs at for ett søskenpar koster det alt i alt 1400kr

Husk at barnet først er gyldig påmeldt ved betaling senest 5.juni, og at betalingen må være merket med barnets fulle navn. Vår konto er 2470 20 57929.

Vi ses mandag 22. juni i Nøtterøyhallen!

Sportslig hilsen fra
Nøtterøy Håndball