Årsmøtet utsettes til onsdag 6. april

Det er ønskelig fra flere hold at årsmøtet avvikles etter at siste seriekamp er gjennomført 3. april.

Hovedregelen fra Norges Idrettsforbund er at årsmøter skal avvikles innen utløpet av mars, men innenfor håndballforbundet praktiserer man ofte at dette avvikles slik at det samsvarer med avslutning av håndballsesongen.

Vi har derfor søkt, og fått innvilget søknaden, om utsettelse av årsmøtet til etter serieavslutningen.

Årsmøtet avvikles derfor onsdag 6. april kl 19.00 i auditoriet i 2. etasje på Teigar Ungdomsskole

———————————————————————-

Fullstendige sakspapirer blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
 6. Regnskap 2015
 7. Revisors beretning
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Budsjett 2016
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
 13. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Forslag kan sendes til klubbens e-postadresse: administrasjon@nifhandball.no

Årsmøtet er åpent for alle tilknyttet Nøtterøy Håndball AIL. Medlemmer over 15 år, som har betalt medlemskontigenten, og har vært medlem mer enn en måned, har stemmerett i årsmøtet.