Årsmøtedokumenter ifm årsmøte 6. april

d-NH BUDSJETT 2016Det er lagt ut 8 dokumenter til årsmøtet, ytterligere dokumenter vil bli lagt ut i tiden frem mot årsmøtet.

a-Årsberetning 2015
b-Styrets årsrapport 2015
c-Årsregnskap 2015 med revisjonsberetning
d-NH BUDSJETT 2016
e-Inntektsspesifikasjon til budsjett 2016
f-Sak til årsmøtet vedr vedtak av ny lov
g-Sak til årsmøte vedr strategisk retning
h-Sak til årsmøtet vedr vedtak om låneopptak

kontrollkomiteens årsberetning2015

Valgkomiteens innstilling 2016

 

 

 

Årsmøtet avvikles 6. april kl 19.00 i auditoriet i 2. etasje på Teigar Ungdomsskole

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
 6. Regnskap 2015
 7. Revisors beretning
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Budsjett 2016
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
 13. Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle tilknyttet Nøtterøy Håndball AIL. Medlemmer over 15 år, som har betalt medlemskontigenten, og har vært medlem mer enn en måned, har stemmerett i årsmøtet.