Årsmøte Nøtterøy Håndball Elite

Det innkalles til årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite torsdag 30. mars kl. 18.00 på Teigar Ungdomsskole i Auditoriet i 2. etasje

Fullstendige sakspapirer blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Agenda for årsmøtet:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av dirigent og referent

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport

6. Regnskap 2016

7. Revisors beretning

8. Kontrollkomiteens beretning

9. Budsjett 2017

10. Innkomne forslag

11. Fastsettelse av kontingent

12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite

13. Avslutning

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag kan sendes til klubbens e-postadresse: administrasjon@nifhandball.no

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Årmøte Papirer 2017-1