Årsmøte Nøtterøy Håndball Elite

Det innkalles til årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite torsdag 22. mars kl. 18.00 i Gründerhuset, Ramdalveien 2 på Nøtterøy (gamle Idefagskolen)

Fullstendige sakspapirer blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
 6. Regnskap 2017
 7. Revisors beretning
 8. Kontrollkomiteens beretning
 9. Budsjett 2018
 10. Innkomne forslag
 11. Fastsettelse av kontingent
 12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
 13. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Forslag kan sendes til klubbens e-postadresse: administrasjon@nifhandball.no

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Velkommen!

————————-
Sakspapirer til årsmøte kan lastes ned her

Årsmøte 2018