RELANSERING AV GUTTESAMARBEIDET!

...Og med det slipper vi samtidig nyheten om at Rema 1000 går inn som hovedsponsor for dette utviklingsarbeidet.

Det er med stor stolhet og ydmykhet vi meddeler at Rema 1000 og Nøtterøy Håndball Elite har signert en avtale som først og fremst vil
gagne breddehåndballen i Tønsberg, Færder & omegn. I ryggen har vi også kjærkomne midler fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg som sammen med Rema 1000 gjør det mulig for oss som eliteklubb å spre vår kompetanse mot lokale breddeklubber og satse på «Guttesamarbeidet».

I tråd med vår visjon er Rema 1000 og Sparebankstiftelsen opptatt av at vi som
«eliteflaggskip» i Tønsberg & Færder tar en sterk ressursrolle ut mot partnerklubbene våre hva gjelder rådgivning og kompetanse. Sammen skal vi sikre at spillere, trenere og ledere fra Nøtterøy Håndball Elite aktivt skal jobbe ut fra en felles utviklingsstrategi mot partnerklubbene og «bredden», både på lagsnivå, men også på trener- og ledernivå. Gjennom dette arbeidet vil Nøtterøy Håndball Elite være pågangsdriver og initiativtager for en del prosjekter:

– Sammen med partnerklubbene vil vi være en strategisk ressurs for sportslig og sosial utvikling av breddehåndballen i Tønsberg, Færder & omegn

– Vi vil utvikle en felles sportslig utviklingsstrategi som implementeres som et supplement til breddeklubbene

– Spillere fra Nøtterøy Håndball Elite skal motivere og engasjere yngre spillere gjennom besøk hos lag i breddeklubbene

– Spillere og trenere fra Nøtterøy Håndball Elite vil gjennomføre pedagogiske besøk hos lag i breddeklubbene

– Lag hos partner- og breddeklubbene vil på rullering inviteres til «GHTF-økta» i Nøtterøyhallen i regi av Nøtterøy Håndball Elite der
trenerressurser fra Nøtterøy Håndball Elite stiller som instruktører

– Det inviteres til sporadiske kurs og/eller foredrag som har som mål å styrke kompetansen innen arbeid med barn og unge i håndballen

– Vi vil se på muligheten for å utvikle tiltak som kan bidra til økt sportslig og sosial utvikling, i tillegg til det lokale klubbtilbudet

I Norge er hele 90% av barn og unge organisert gjennom idrett- og/eller kulturtiltak. Idretts- og kulturdeltakelse er en solid
samfunnsinvestering i arbeidet med å skape trygge, sunne og gode verdier og holdninger hos barn og unge. Over tid fører dette blant annet
til redusert kriminalitet, økt folkehelse, sosial «robusthet», osv.
Nøtterøy Håndball Elite ønsker å være en sterk bidragsyter til at dette arbeidet skal fortsette samt styrkes ytterligere, og vil med det ta
et lokalt ansvar i Tønsberg, Færder & omegn, gjennom å heve kompetansen blant ledere og trenere vi møter innen håndballen som igjen vil ha
positive ringvirkninger for barn og unge innen håndballen. Vi oppfordrer samtidig andre «flaggskip» i distriktet til å gjøre det samme for
sine respektive idrettsgrener.

Den norske idrettsmodellen fungerer godt og fører med seg mange positive ringvirkninger. På en annen side fører modellen til at arbeid med barn og unge ofte overlates til frivilligheten, som videre har begrenset tid, ressurser og interesse til å utdanne seg innen idrettspedagogisk kompetanse. Med andre ord bør den teoretiske og praktiske kompetansen på arbeid med barn og unge i
breddeklubbene styrkes.

Det er her vi som klubb kan «spe» rundt oss med våre ressurser, som nettopp har den faglige tyngden og bakgrunnen innen idrettspedagogisk kompetanse, og kan benyttes som et supplement og en ressurs i samarbeid med breddeklubbene i distriktet. Det er nemlig meget viktig at utviklingsarbeid med barn og unge utføres i henhold til teori og forskning som støtter høy grad av sportslig
utvikling, men desto viktigere positiv sosial og mental utvikling.

Det viktigste arbeidet vi gjør med barn og unge på idretts- og kulturarrangementer er å utdanne «mennesket». Nøtterøy Håndball Elite som
eliteklubb ser på det som vårt samfunnsansvar å ta del i å øke den pedagogiske og sportslige kompetansen hos våre partnerklubber, og
blant det fantastiske frivillighetskorpset som daglig stiller opp for barn og unge i Tønsberg- og Færder.

VELKOMMEN TIL KICK-OFF!
I forbindelse med relanseringen av «guttesamarbeidet» inviterer vi alle guttelag fra 10-14 år, samt trenere, spillere, klubbledere og foreldre i Tønsberg, Færder og omegn til kick-off lørdag 21. september kl. 1000-1600 i Nøtterøyhallen. Program for dagen publiseres nærmere.

Vi retter en stor takk til Rema 1000 og Sparebankstiftelsen som gjør det mulig for oss å ta en sterkere rolle i Guttehåndballen i Tønsberg, Færder & omegn.

PS!
Det kommer flere nyheter vedrørende «Guttesamarbeidet», så følg med!