Pressemelding covid 19

2 spillere fra Nøtterøy Håndball Elite har idag testet positivt på Covid19 viruset. Spillerne er en del av elitetroppen og helsemessig viser tilstanden svake indikasjoner. En av spillerne tilhører Færder Kommune og en annen Tønsberg Kommune.

Nøtterøy Håndball Elite har samarbeidet godt med sitt medisinske team å bygget gode og sterke rutiner, som overgår de krav myndighetene og Norges Håndballforbund krever. Med dette betyr det at spillerne hver eneste morgen rapporterer inn elektronisk om sin helsetilstand, og hvis det ikke er normal, skal spilleren være hjemme.

Samtlige spillere har også være screenet før treningsstart.

Indikasjonene startet med lett sår hals og svette, og spillerne tok deretter en test, som var positiv.

Alle spillere som er tilknyttet laget/klubben er satt i 10 dagers karantene.

Det har iløpet av dagen vært tett dialog med kommuneoverlegen, klubbens medisinske råd og ledelsen i klubben, både med smittesporing og hvordan man forholder seg i dagene fremover. Dokumentasjon som Norges Håndballforbund har kommet med, har vært god og informativ i forkant av dette.

Spørsmål kan rettes til:

Ann Yun Rygh, styreleder,  480 62 434

Roger Meyer, daglig leder, 90086999

Elin Jacobsen, Kommuneoverlege Færder Kommune, 916 20 590