Koronainstruks for publikum

Koronapandemien preger hverdagen vår. Vi ønsker å kunne spille håndball med tilskuere på tribunen. Vi spiller på dispensasjon og det samme gjelder tilskuere i hallen. Retningslinjene må følges for at vi skal få til dette, og vi er avhengige av din hjelp:

  • Bli hjemme hvis du ikke er frisk.
  • Alle som skal på kamp, må ha kjøpt billetter i forkant.
  • Overhold 1 meters regelen hele tiden.
  • Vær ute i god tid før kampstart. Dørene stenger 10 minutter før start.
  • Bruk merket publikumsinngang.
  • Desinfiser hender ved inngang/ utgang. Husk god håndhygiene.
  • Sitt merket på tribunen. Også familie/ nære relasjoner skal også holde minst 1 meters avstand.
  • Beveg deg ikke rundt i hallen under arrangementet.
  • Ved kampslutt følger du speakers anvisning. Den øverste raden forlater hallen først, så følger neste på. Hold avstand.
  • Beveg dere bort fra området etter kampslutt slik at vi ikke får ansamlinger utenfor.

Vi håper snart å kunne se håndball på vanlig måte, men fram til den tid må vi hjelpe hverandre slik at vi får spilt og sett håndball sammen.