Årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite

Årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite er satt til  06.mai 2021 kl. 18.00 på Friends, Storgt. 30

Agenda for årsmøtet:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent og referent
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning og styrets årsrapport
6. Regnskap 2020
7. Revisors beretning
8. Kontrollkomiteens beretning kommer så snart den er klar.
9. Budsjett 2021
10. Innkomne forslag
a. Vedtektsendring av styresammensetning
11. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
12. Valg av styre, revisor, kontrollkomite og valgkomite
13. Avslutning

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret innen 22.april 2021 til e-post styreleder@nifhandball.no

For innspill til valgkomiteen kan følgende kontaktes:
Henning Østrem ostrem.henning@yahoo.com
Irene Aarø irene@level.as

Årsmøte blir på Teams. For påmelding send epostadresse til styreleder@nifhandball.no innen onsdag 05.05.2021.

Årsmøte dokumenter: