Nøtterøy Håndball Elite

Endrer visningsnavn til Tønsberg Nøtterøy

Styret i Nøtterøy Håndball Elite har vedtatt å endre visningsnavn på klubben med umiddelbar virkning. Søknaden er sendt NHF, som har behandlet dette i dag, og visningsnavnet Tønsberg Nøtterøy er godkjent.

Klubben begrunner dette med at 90 % av sponsorene kommer fra Tønsberg, klubben for forretningsadresse i Tønsberg og Tønsberg navnet har vært og er en del av klubbens logo.

Vi ønsker å være byens lag, og det er helt naturlig at byen er en del av markedsnavnet til klubben, sier daglig leder Roger Meyer, og legger til at dette også har vært et ønske fra flere av sponsorene i klubben. Når Nøtterøy Kommune ble innfusjonert med flere andre småkommuner, til Færder, så ble dette mer naturlig.

Vi kommer fortsatt til å spille i Nøtterøyhallen og det blir ingen endringer i det daglige, sier styreleder Anne Yun Rygh, og bekrefter at dette har vært diskuterte i «mange» år, og styret har nå funnet at tiden er inne for dette.

Vil dette skape splid internt?

Det er nå slik at alle ikke er enige i alt, men vi er glade for at vi nå har kommet til en beslutning om dette, samtidig så minner jeg på at det ikke er noen endringer i navnet, kun visningsnavnet, avslutter hun og legger til at dette også vært vært diskutert med flere.

Klubbens offisielle navn er Nøtterøy Håndball Elite, som ble endret fra Nøtterøy Håndball Allianseidrettslag siste året.

Tønsberg Nøtterøy serieåpner mot Bækkelaget 5 september i Nøtterøyhallen