Tønsberg Nøtterøy har inngått en 3 års hovedsponsoravtale med Oslofjord. Dette innebærer at Oslofjord blir sponsor på lik linje som flere hovedsponsorer klubben har. I denne forbindelse har det dukket opp flere spørsmål som styret og ledelsen i klubben har behov for å redegjøre for.

Klubbens verdier er inkluderende og håndball for alle. Dette gjelder for alle uansett trosretning og politisk bakgrunn. Det innebærer at det vil være uaktuelt å ekskludere ansatte, spillere, frivillige og sponsor basert på politisk bakgrunn og-/eller en trosretning. Klubben har i flere år hatt sponsorer hvor eierne har forskjellig livssyn, bl.a Islam, Smiths Venner, Katolikker osv. Det ville vært imot Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbunds verdier, å nekte noen å være en del av klubben.

Vi har og har hatt, spillere med muslims bakgrunn og vi respekterer deres personlige livssyn, og vi vil heller ikke vurdere noen ut i fra livssyn fremover.

De aller fleste idrettslag i Norge har sponsoravtaler med firmaer som har annet livssyn enn det tradisjonelle norske. På klubbenes hjemmesider, står det f eks pizzaleverandører, håndverkere og bilvaskefirmaer, som har forskjellig livssyn. Det vil bli en total omveltning av norsk idrett hvis vi skal hensynta dette når man velger samarbeidspartnere.  

Vi ønsker også å presisere at Håndballforbundet aldri har anbefalt eller oppfordret noen til ikke benytte Oslofjord til verken trening eller kamper. Flere lokale håndball lag benytter dette anlegget daglig, og vi benytter dette anlegget ukentlig til trening. Vi minner om at det har vært arrangert både håndballskole og håndballturnering for barn tidligere år.

Kommunene rundt OCC, samt fylkeskommunen, benytter dette anlegget for millionbeløp hvert år, blant annet til karantene hotell. Dette er personer som kanskje har en helt annen trosretning, men verken kommunene eller fylkeskommunen har sett på dette som noe problem. Store selskaper benytter anlegget, og flere av disse er store sponsorer både til håndballen og andre særforbund. Vi har også flere av våre sponsorer som utfører oppdrag og arbeid på OCC, samt at flere også har reklameskilt på de forskjellige arenaene.

Norges Håndballforbund har ikke kommet med noen oppfordring eller anbefaling til ikke å benytte Oslofjord Arena

Tønsberg Nøtterøy har avtaler med flere breddeklubber. Dette er en kostnad for klubben. Disse kostnadene må finansieres på et vis, og gjennom sponsoravtaler så bidrar det til at yngre kan drive sin idrett med profesjonelle trenere. Vi gjennomfører gratis håndballskole for barn og unge 3 ganger i året, som også må finansieres. I tillegg har vi flere gratis arrangementer for barn i lokalområdet hvor de får gratis pizza fra lokale bedrifter (uvisst hvilken religions bakgrunn de har). Dette må også finansieres. Vi gjennomfører gratis Summercamp og Wintercamp for barn og sist sommer var det over 330 barn som fikk oppleve dette over 3 uker, som igjen må finansieres.

Vi ønsker rett å slett å tilby barn gratis aktiviteter.

Idretten i Tønsberg, og ellers i landet, blir ikke nedrent av bedrifter som vil være med å finansiere dette. Vi er derfor meget glade for alle sponsorer og samarbeidspartnere som ser verdien av å bidra til at vi kan drive både med våre barneaktiviteter, og vår topphåndball, slik at vi kan være rollemodeller og helter for barn, uavhengig av trosretning og kultur

Vear IF og Stokke benytter dette anlegget ukentlig, og i forbindelse med utbygningen av anlegget var det en forutsetning for godkjennelse fra kommunen at lokale idrettslag skulle kunne benyttes opptil 50 % av anlegget. Klubbene og utøverne er i dag fornøyde brukere. Vear IF har for øvrig et samarbeidslag med et av våre samarbeidslag, Tønsberg Turn (TT). Vear IF bekrefter at det ikke foreligger noen begrensinger om at de ikke skal trene på OCC fremover. Idrettsklubber fra både Sandefjord og Tønsberg kommune benytter idrettsanlegget ukentlig.

Fotball VM skal arrangeres i Qatar, håndball VM var i Egypt, hovedsponsorene til flere fotball lag i Premier League har arabiske eiere, uten at det har påvirket medlemsmassen. Nordmenn reiser på ferie til Dubai og andre eksotiske steder, hvor kvinnesyn og religion er helt annerledes enn det tradisjonsrike norske. Hvor skal grensen settes?

Tønsberg Nøtterøy er for alle, uansett trosretning, livssyn og meninger. Vi vil aldri vurdere våre spillere, medlemmer eller sponsorer utfra trosretning. Barn skal få lov til å drive idrett uten å stigmatiseres og deres foreldre skal få lov til å være med å bidra og støtte oppunder lagene.

Kritikerne har vært savnet i hallen i flere år, både som publikum, sponsorer og bidragsytere

Kritikerne har vært savnet i hallen i flere år. Interessen rundt å bidra som sponsor har vært fraværende. Også som frivillig, deltagelser på dugnader eller som publikum.

Godt nytt år til alle, om nyttår er 1 januar, i februar eller august, avhengig av trosretning

På vegne av Tønsberg Nøtterøy

Styret og daglig leder

Foto: Mats Thygesen