Ekstraordinært årsmøte

Nøtterøy Håndball Elite – tirsdag 22. februar 2022

Agenda:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Valg av dirigent(er).
  3. Valg av protokollfører.
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
  5. Godkjenning av Innkalling.
  6. Godkjenning av saksliste.
  7. Godkjenning av forretningsorden.
  8. Gjennomgang av midlertidig regnskap/økonomisk rapport for 2021.
  9. Revisor har valgt å trekke seg.
  10. Valg av Styreleder, Nestleder og to varamedlemmer.

For innspill til valg av styremedlemmer kontaktes:

Bjørn Inge Mikkelsen styreleder@nifhandball.no

Dato: Tirsdag 22. februar

Kl.slett: 1800 – 2000

Sted: Teigar Ungdomsskole/Auditoriet

Sakspapirer er sendt direkte til medlemmer med innkalling på e-post.