Gjennomført ekstraordinært årsmøte

Takk til alle som deltok på dagens ekstraordinære årsmøte.  Mange tilstede og av disse var det 17 medlemmer med stemmerett.

Fra i dag (22.2.22) er dette styresammensetningen i klubben:

StyrelederTorbjørn Fevang
NestlederKristian Werner Nordby
StyremedlemInger Marie Elmer
StyremedlemBjørn Inge Mikkelsen
StyremedlemCecile Varpe
Vara medlemNina Næss
Vara medlemBørge Furu

Kopi av protokoll vil bli lagt ut så snart den foreligger. Styret starter med sitt første møte allerede til torsdag i vår storstue Nøtterøyhallen 🙂 Nå må det jobbes hardt og effektivt frem til det planlagte ordinære årsmøtet som trolig blir den 23. mars 2022.

Styremedlem Bjørn Inge Mikkelsen og Regnskapsfører Øystein Hansen