Ordinært årsmøte 19. april 22

Til                                                                                                Nøtterøy 16.03.2022

Medlemmene i Nøtterøy Håndball Elite

Innkalling til årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite

Klokken 1800 – Tirsdag 19 april 2022 (jfr Vestfold og Telemark Idrettskrets)

Auditoriet, Skolebygget, Nøtterøyhallen

Saker som ønskes behandlet må sendes styret innen 29.mars.  Litt lengre behandlingstid i år pga påskeferieavvikling rett før selve årsmøtedagen.

Saker sendes til:     styreleder@nifhandball.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

STYRET