Hvem bestemmer i Nøtterøy Håndball Elite?

Kopi av leserinnlegg sendt til Tønsberg Blad fra mangeårig håndballvenn og medlem av klubben

Nøtterøy 12.04 – Henning Østrem

Det nærmer seg ordinært årsmøte i Nøtterøy Håndball Elite, som er klubben min hvor jeg er medlem. Og jeg er litt forundret over det som fremkommer i TB om kjøp av – eller investeringer i – Nøtterøy Håndball som om det var et helt ordinært firma eller en omsettelig vare. Hvem som skal styre Nøtterøy Håndball fremover er det jo medlemmene som bestemmer i årsmøtet, og jeg regner med at jeg og de andre stemmeberettigede medlemmene har stor interesse av å delta på dette årsmøtet.

I et leserinnlegg i TB 9/4. fremkommer det en rekke påstander, undringer og hypoteser fra håndballsupporter Tone Ruud hvor det også henvises til utdrag fra klubbens misjon som ikke «redningsgruppa» har klart å ivareta bl.a. ved at det sportslige tilbudet har blitt dårligere de siste to månedene. Litt synd at ikke hele misjonen er referert – for der fremkommer det i det første av tre punkter at klubben skal ha en sunn økonomi. Og det er jo det som er kjernen i hele problemstillingen. Det går ikke an å drifte en topphåndballklubb over tid som ikke innfrir på dette området, og det var derfor noen valgte å dra i nødbremsen for et par måneder siden. Jeg var en av disse, og hadde ingen andre motiver slik også Ruud og tidligere styreleder spekulerer i via TB

Det er jo veldig enkelt å lage et godt sportslig tilbud med gode trenere og støtteapparat, men det er litt mer utfordrende om man har tenkt å betale for disse tjenestene. Dette er et helt vesentlig poeng som håndballsupporteren ikke nevner i sitt innlegg. Skal man drifte en klubb på lovlig og forsvarlig måte må disse prinsippene etterleves slik det fremkommer når man leser hele misjonen til Nøtterøy Håndball Elite, og ikke bare velger seg et lite utdrag. Og resultatet er nok da et mer jordnært sportslig tilbud som selvsagt oppfattes som dårligere. Men når man har så mange undringer og påstander, bør det være mulig å reflektere over dette faktumet også – som jeg tror de fleste nå innser at er en realitet siden det fremdeles jobbes for å unngå konkurs.

Men jeg ser jo at den avgåtte klubbledelsen i tidligere leserinnlegg lenge betvilte disse realitetene med en argumentasjon som totalt bommet på mål. Når klubben er insolvent, er det andre regler som gjelder. Da er det faktisk ulovlig å utbetale lønn og honorarer til seg selv og andre fremfor å betale forfalte regninger og ordne med skattetrekk. Da er det også fånyttes å gå i dialog med spillere og trenere om lavere lønn, det burde vært gjort for lenge siden for å unngå en situasjon hvor man er insolvent. Og det henvises til at det ikke medfører riktighet at det ikke lå forfalte krav i postboksen da fakturaer kommer til klubben på epost. Det er jo noen av oss som har åpnet denne postboksen og håndtert disse kravene, og det skulle ikke forundre meg om noen kreditorer og inkassofirmaer forstår at man må benytte andre kanaler for å nå frem når man ikke får betalt ved å følge ordinære rutiner via epost. Postboksen var uansett full av ubetalte krav, og daglig leder har hatt tilgang til postboksen- Det faktum at 2020-regnskapet viste overskudd og at kredittsjekken ikke skulle ha gitt negativt utslag, viser i så fall at utviklingen gjennom 2021 har eskalert voldsomt i negativ retning. Jeg antar at kredittsjekken nå dessverre gir negativt utslag.

Det henvises også til at klubben tidligere har hatt gjeld, og det er helt korrekt. Men en situasjon med avtalt håndtering og nedbetaling av kreditt i perioden 2014-2020 kan jo ikke sammenlignes med en insolvent-situasjon mot slutten av 2021. Det hevdes også at «redningsgruppas» inntreden, eller håndballkuppet som det også omtales, vil sette klubben langt tilbake. Og det er ikke grunn til å betvile at klubben blir satt langt tilbake av den situasjonen man nå er i, men det skyldes selvsagt ingen ting annet enn den uforsvarlige økonomistyringen gjennom 2021.

Så fremfor å fokusere på det sportslige tilbudet når klubben er i krise, synes det som om det nye styret har gjort fornuftige økonomiske grep som jeg håper bidrar til å redde klubben min fra konkurs. Kanskje det heller ikke var så dumt å fristille spillerne noen dager i forkant av at overgangsvinduet stengte slik at noen fikk anledning til å finne seg ny arbeidsgiver før det var for sent. Og slik at de gjenværende spillere fikk fullføre sesongen innenfor en mindre romslig driftsramme. Det bidrar også til å redusere risikoen for konkurs og sikre spillernes videre håndballkarriere.

Og nå er det slik at det har kommet «investorer» på banen som vil overta gjelden og hele klubbdriften for å få til en ny profesjonell håndballsatsing i klubben. Det høres forlokkende ut med frisk kapital og jeg heier på profesjonalisering av klubben. Jeg registrerer også at håndballsupporteren karakteriserer det som «seriøs investor». Da vet hun mer enn meg og det høres enda bedre ut. For min del ønsker jeg at det i tillegg er et seriøst styre med en seriøs plan som kan bidra til å oppfylle den omtalte misjonen på en seriøs måte. Jeg ønsker jo å bruke min stemme på noen jeg har tillit til at klarer å få klubben i riktig retning. Foreløpig er det jo vanskelig å ta stilling til om investorryktene er seriøse eller et «luftslott» så lenge det ikke gis informasjon om noe. Men det er enda noen dager til årsmøtet, og jeg regner med at andre medlemmer enn meg gjerne vil se planer og hvem som skal styre og lede klubben før man gir sin stemme. I hvert fall er det slik for meg når jeg møter opp på årsmøtet i klubben min.

Litt forundring og undring til slutt. Jeg registrerer, bl.a. via flere artikler i Tønsbergs Blad at Robert Hedin, som er ansatt som trener i Nøtterøy Håndball, har funnet investorer som kan overta klubben. De ønsker å investere i klubben og ta ansvar for gjelden mot at de skal overta styring og ledelse. En mildt sagt meget spesiell løsning som Hedin fronter i media. På den annen side kan det jo høres for godt ut til å være sant at noen innfrir all gjelden. Og noen hevder at hvis noe virker for godt til å være sant så er det gjerne det. Jeg forstår styrets skepsis, men vil være takknemlig for nye bidrag til å redde klubben.

Som medlem av en idrettsforening er man jo ukjent med at noen investerer i norske idrettslaget. Jeg vet at det er annerledes i andre land, men i Norge preges både frivillig sektor/den tredje sektor (hvor idrettslag inkl de mer profesjonelle og kommersialiserte) fortsatt av sponsorer – og ikke av investorer. For her er det vel slik at det er medlemmene som sammen «eier» idrettslagene, og således er alle som tilfører kapital til idrettslagene fortsatt å anse som sponsor uten makt og myndighet over klubbdriften. Noe av det som kjennetegner sponsoraktiviteten er at motytelsen har en helt annen karakter som f.eks. reklame, bruk av sponsorer og deltagelse i nettverk. Det virker derfor litt rart at en stor sponsor (investor) skal kunne kreve makt og myndighet i klubben ved å utpeke styre (som igjen utpeker daglig ledelse). Dette virker heller ikke riktig sett fra mitt ståsted og det vil jeg tro at de andre mindre sponsorene også synes.

Men hva vet jeg?, her kunne jo Tønsbergs Blad, i lys av sitt samfunnsoppdrag, bidra til å belyse slike problemstillinger og grave litt i omstendighetene. Med unntak av lotterisaken og tidligere daglig leders håndtering av denne, har det vært lite annet enn videreformidling fra de som ber om ordet. Og det har i stor grad vært tidligere klubbledelse og trener.

Jeg ønsker både profesjonalisering og nye ressurser velkommen inn i klubben min, men ønsker meg et snev av sikkerhet for at nye som kommer inn jobber for å innfri klubbens misjon og bygger klubben på en seriøs og bærekraftig måte. Det er derfor lite tillitvekkende at de som nå ønsker seg inn i klubben med penger og full råderett, ikke har noe informasjon å gi til medlemmene. Det er kanskje nå vi burde få assosiasjoner til begrepet «håndballkupp». Jeg er mer tilhenger av demokratiske prosesser hvor man benytter riktige arenaer for valg og påvirkning av klubbens retning.

Uansett håper jeg det blir grunnlag for videre drift av Nøtterøy Håndball Elite, og at vi kan være en inkluderende storfamilie som for øvrig også er en del av klubbens misjon – uansett hvordan, og av hvem, klubben skal styres i fremtiden. Et unntak bør gjøres for tidligere daglig leder som har fått sin mulighet til å ivareta klubben.

Som stemmeberettiget medlem ønsker jeg meg bare en lokal håndballklubb som tilhører norsk topphåndball, og fortsatt kan være en inspirasjonskilde for unge lokale spillere. I tillegg tror jeg det nå hadde vært sunt med ro rundt klubben før Tønsbergs Blads lesere blir lei av Nøtterøy Håndball.

Godt valg for oss medlemmer!

Henning Østrem