Presisering angående tilbud om «kjøp» av klubben

Nøtterøy Håndball Elite ser det viktig og riktig å komme med noen opplysninger når det blir hevdet av at vi er blitt tilbudt millioner av kroner fra investorer som angivelig vil redde klubben.

Dette er en sterk forenkling av saken. Klubben er ikke blitt tilbudt penger.

Vår hovedtrener, Robert Hedin, hevder å ha investorer som kan redde klubben. Hvem disse investorene er, har han så langt ikke villet avsløre. For at vi eventuelt skal gå i en reell dialog, må det være full åpenhet om hva slags gruppering som er interessert i å “overta” klubben og hvilke planer de har for videre drift og utvikling av håndballen i Tønsberg-området.
Slik vi har forstått det, ønsker investorene å betale ut spillere og trenere. Så vil de gå i dialog om gjeldssanering med resterende kreditorer. Det er nøyaktig den planen det nåværende styret følger. Vi er i dialog med kreditorene, og flere har akseptert vårt forslag. Eneste forskjell mellom den forelagt plan fra investorene og det styret gjør, er at styret må forholde seg til de midlene som faktisk er tilgjengelig. Noe annet vil ikke være forsvarlig.

Styret har et ansvar overfor klubben, medlemmene, trenere og spillere. De siste par månedene har vi jobbet beinhardt for å redusere gjeld og skaffe frisk kapital. Vårt mål er å sørge for at klubben overlever. Derfor stiller vi oss positivt til alle bidrag for å redde klubben. Dersom investorene er seriøse, ønsker vi selvfølgelig en dialog velkommen. Dette forutsetter full åpenhet om hvem investorene er, om hva forslaget innebærer og ikke minst om planene for den videre driften. Fra vår side vil vi bidra til at investorene får korrekt informasjon om klubbens nåværende situasjon.

I norsk idrett står medlemsdemokratiet sterkt. Årsmøtet er øverste myndighet, og som til slutt vil bestemme klubbens fremtid. Foreninger er ikke en salgsvare, og “investorer” har ingen myndighet til å bestemme i norske klubber.

Styreleder/Styret