Bli med på laget!

Nøtterøy håndball Elite drives i dag av mange ivrige ildsjeler og glade støttespillere – men vi ønsker oss flere med på laget. Vi vil gjerne ha med deg som har lyst til å bidra med smått eller stort på våre ulike arrangementer. Det kan være salg av billetter, bidra i kiosken, rigge utstyr, sekretariatsfunksjoner, servere sponsorer og spillere, eller kanskje du liker å ha ansvar for hele arrangement. I tillegg til hjemmekampene arrangerer vi håndballskoler, Skjærgårdscup og vi bidrar med kiosk på ulike arrangement. Kanskje har du flere ideer til arrangement og dugnader som er aktuelle for klubben. Enten du er ung eller gammel, kan noe om håndball eller ikke – det er plass til flere i Nøtterøys håndballfamilie.

Ta en telefon, send en sms eller e-post til vår styreleder Torbjørn Fevang og finn ut om dette er noe du vil være med på.

Ta en telefon, send en sms eller en e-post til vår styreleder Torbjørn Fevang:
Torbjørn Fevang
styreleder@nifhandball.no
90850887