Nøtterøy G16 2017/18 Organisasjon

Trenere G16
Patrick Braarud
Igor Koprivica
Segundo Munos del Castillo

Lagledelse G16
Roar Skau
Inger Lise Gjelsås
Terje Varpe

Kampoversikt

Nøtterøy Håndball – G16 1
//www.handball.no/system/kamper/lag/?lagid=709698#nextmatches

Nøtterøy Håndball 2 – G16 2
//www.handball.no/system/kamper/lag/?lagid=

Bringserien 2018
//www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/nasjonale-serier/bringserien/gutter-2018/Gutter-avdeling-1/

Trykk på bilde under for lagbilde