Sparebank 1 SørØst er den dominerende banken i lokalsamfunnet og 90 prosent av våre kunder kommer fra Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. Tradisjonelt har banken vært sterkt orientert mot privatkunder. Bevisst satsning på bedriftsmarkedet har ført til økt tilstrømning av næringskunder, og denne kundegruppen utgjør nå ca. 20 prosent av lånemassen.

Du kan lese mer om bankens tjenester og tilbud her