Bedre opplevelser til deg

Nøtterøy Håndball og Norsk Topphåndball har derfor engasjert MMI til å gjennomføre en undersøkelse for alle i hallen.

For at vi skal kunne utvikle vårt produkt og gi deg enda bedre opplevelser er vi avhengig av at du gir oss ærlige tilbakemeldinger.  Spørsmålene du får avhenger av om du er publikum, presse, samarbeidspartner, sponsor, trener eller spiller.  

Klikk på linken her og du kommer rett til undersøkelsen.
Du kan svare frem t.o.m. 15.april og dine svar er anonyme. 

Basert på alle svarene som kommer inn på våre arrangementer får Nøtterøy Håndball en egen rapport fra MMI. Denne vil være med som grunnlag i vårt videre arbeid med å utvikle våre arrangementer.

Takk for hjelpen.
Med vennlig hilsen alle oss i Nøtterøy Håndball