Misjon og visjon

Misjon

Nøtterøy Håndball Elite skal…

  • være et ledende flaggskip i regionen for rekruttering, prestasjon og utvikling innenfor norsk Topphåndball, med en sunn økonomi
  • gi mulighet til alle uansett etnisitet, kulturell og religiøs bakgrunn, samt seksuell orientering
  • være en robust og inkluderende storfamilie som skaper opplevelser, glede, engasjement og entusiasme, samt være et naturlig møtested for- og mellom sport og samfunn

Visjon

Være det ledende flaggskipet i regionen innen norsk Topphåndball med sunn økonomi, og et naturlig valg for spillere, publikum og næringslivet. Vi skal synliggjøre og være gode rollemodeller for toppidrettskulturen, tilrettelegge for rekruttering, samt påse at partnerklubbene ivaretar sin arena for bredde og utvikling.