Penger spart for Nøtterøy –

Ser vi bare på reiseutgiftene ser det klart lønnsomt ut.

Etter mye media oppslag om økonomi kan media og Nøtterøy nå forhåpentligvis rette blikket mot seriestart.
Selvfølgelig var det trist at Frode måte forlate stillingen som administrativleder i klubben, men det er styrets plikt å ta de tunge valgene også. Vi må regne med at styre i Nøtterøy har snudd være mulig stein for å unngå nettopp dette utfallet. Økonomien er helt klart et problem som klubben og andre klubber  lider under og  det ser man klart under lisens tildelingen for årets eliteserielag.

Eliteseriereglementet er det styrende dokumentet for hvilke krav som stilles for å få Eliteserielisens. Når sportslig har sikrett i Eliteserien (Nå GRUNDIGLIGAEN) må det søkes i begynnelsen av mai om å få lisens for å spille i Eliteserien, den siste tildelingsrunde er 30. juni.

I Eliteserielisensreglement 2014/2015 kan vi lese:
4.5 Administrasjon
For sesongen 2014/2015 er kravet til administrative ressurser øket til tilsvarende 2 hele årsverk, hvorav minst ett årsverk skal være dedikert til markedsarbeid.
Definisjonen på et årsverk er en person som må bidra med minimum 1950 timer i løpet av et år.
Klubbens administrasjon skal være tilgjengelig på dagtid.

Det betyr at mange frivillige må sørge for å dekke opp 1950 timer på dagtid, noe som skulle være Frodes jobb. Paragrafen sier klart hvem som er viktigst å beholde i full stilling.

Mager trøst er det at flere klubber toppklubber sliter med å etterleve kravene som stilles både på herre og damesidene.
Nøtterøy fikk sammen med Bækkelaget og Halden TH lisens under skjerpet overvåking, mens klubber som Drammen, Elverum, Haslum og ØIF Arendal fikk lissens under status overvåkning. Bodø, Fyllingen, Lillestrøm, Runar og Stord fikk lisens uten anmerkinger.

I Eliteserielisensreglement 2014/2015 kan vi lese:
2.1 Eliteserielisenskategorier
Eliteserielisensen deles inn i 3 hovedkategorier:
– Eliteserielisens uten anmerkninger.
Denne kategorien innebærer at klubben ikke er underlagt spesielle restriksjoner.
– Eliteserielisens med status under overvåking.
Klubber som kommer inn under denne kategorien kan ikke inngå nye forpliktende avtaler som innebærer økte kostnader, uten først å skriftlig ha dokumentert finansieringen.
– Eliteserielisens med status under skjerpet overvåking med eller uten poengtrekk.
Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å påta seg nye økonomiske forpliktelser. Herunder:

1.    å tegne profesjonelle kontrakter med (nye eller fornyede) spillere og trenere
2.    fornye andre avtaler som innebærer nye større forpliktelser

Med bakgrunn i blant annet den økonomiske situasjonen og lisens statusen ser man også hvorfor det er viktig for Nøtterøy å dyrke frem egne spillere som kan være med å løfte klubben inn i fremtiden.
Eliteserie lisensen bære også med seg mange kostnader, men det ser ut som vi fikk en klar økonomisk gevinst på reisesiden når vi berget plassen. På inntektssiden er det selvfølgeig et helt annet produkt og selge en en plass i 1. divisjon.

Ved bruk av Googel map har vi beregnet kjørte kilometer fra Nøtterøyhallen til de respektive haller / flyplasser og retur. Det lagt inn normal flytid og fremmøte 1 time før. Det som ikke er lagt inn er tid som ikke er lagt inn er avgangstidspunktet som må reises for å være på plass i motstanders hall 2 timer før kampstart for å ha taktikk møte med laget, samt hvordan retur tidspunkt passer i forhold til kampslutt.
For Kristiansund må man normalt på regne overnatting på retur hvis man ikke skulle flydd via Bergen til Torp.  For de hallene som det er satt opp fly til så er km bare beregnet på kjøring frem og tilbake til de respektive flyplassene.

Vi sparer 165 km kjøring, ca. 4 timer i reisetid, men så kommer avreise tidspunktene og retur i tillegg så hver spiller spare nok inn tett på et døgn. For klubben utgjør dette en god del penger i blant annet for av reduserte mat og oppholdskostnader i tillegg til reduserte kilometer kostnader.

NB! Det er kun 11 motstander så både Viking og Nøtterøy er fjernet fra listen over lag i disse divisjonene.

Reise GRUNDIGLIGAEN
Lag Hall Tot 3208.6 Km 56:06:00 Tid Tillegg
Runar Runarhallen 73.00 Km 1:20:00 Tid
Fyllingen Framohallen 96.00 Km 5:40:00 Tid Fly
DHK Drammenshallen 127.40 Km 1:40:00 Tid
Halden TH Remmenhallen 187.40 Km 4:06:00 Tid
Haslum Nadderudhallen 192.80 Km 2:30:00 Tid
Bækkelager Oppsal Arena 224.00 Km 2:56:00 Tid
Lillestrøm TH Skadsmohallen 256.00 Km 3:14:00 Tid
Bodø Norlandshallen 306.00 Km 9:00:00 Tid Fly
Arendal Sør Amfi 342.00 Km 4:40:00 Tid
Elverum Terningen Arena 486.00 Km 5:56:00 Tid
Stord Storsportssenter 918.00 Km 15:04:00 Tid Fly ?
Reise 1. divisjon
Lag Hall  Tot 3 374.40 Km 59:58:00 Tid
Falk Holtanhallen 40.80 Km 1:20:00 Tid
Follo Follo Trykk Arena 250.00 Km 3:10:00 Tid
Kolstad Husebyhallen 148.00 Km 7:20:00 Tid Fly
Haugaland SYSCO arena 884.00 Km 14:06:00 Tid Fly?
St.Hallvard St.Hallvardhallen 140.60 Km 1:54:00 Tid
Sandefjord HB Jotunhallen 71.80 Km 1:20:00 Tid
Fjellhammer Lørenskoghallen 242.00 Km 3:00:00 Tid
Kristiansund Braatt-Hallen 306.00 Km 8:00:00 Tid Fly + Overnatting
Sandnes Giskehallen 902.00 Km 11:58:00 Tid
Kolbotn Sofiemyrhallen A 238.00 Km 3:10:00 Tid
Herkules Skienshallen 151.20 Km 4:40:00 Tid